اگر زمانی حس كردید كه نسخه كوچكی از خود را احتیاج دارید میتوانید سری به شرکت پرینتر سه بعدی پارسیان بزنید و نسخه ی عروسکی خود را سفارش دهید. این مجسمه ، نسخه ی پرینت شده از چهره ی شما می باشد که با پرینتر سه بعدی انجام میشود و شبیه به چهره ی اصلی شما می باشد.
http://www.3dparsian.com